Nuttige Links

Volgende zeer interessante websites werden door ons geselecteerd; zij kunnen u van nut zijn in uw bedrijfsvoering. (wij achten hun informatie betrouwbaar, echter zonder waarborg)

Instituut der Accountants; deze site bevat nuttige info inzake het beroep
http://www.accountancy.be

Lijst van erkende aannemers (is deze aannemer geregistreerd? + wetgeving)
http://mineco.fgov.be/organization_market/construction_quality/application/aannemer_nl.asp

Alles in verband met de notaris (adressen, nuttige info)
http://www.notaris.be

Financieel Economische Tijd (nieuws voor ondernemers, omrekening wisselkoersen,...)
http://www.tijd.be

Vaak gestelde vragen inzake notariaat
http://www.notare.be

Belgisch Staatsblad on line
http://www.just.fgov.be

KMO-Net van het NCMV; nuttige diverse info voor zelfstandigen en KMO
http://www.kmonet.be

De website van Bedrijfrevisoren Pouseele en Câ
http://www.pouseele.be

Alle info Directe Belastingen; BTW
http://www.fisconet.be

BTW nummer opzoeken van Belgische ondernemingen
http://www.vanhecke.com

Zoek een advocaat en zijn specialisatie:
http://www.advocaat.be


Als u verder nog vragen mocht hebben contacteer ons gerust!


ACCOUNTANTSKANTOOR DE BUYSER J&G
UW PARTNER IN FISCAAL EN BOEKHOUDKUNDIG ADVIES